به وبلاگ تربيت كودك خوش آمديد

دروغگويي كودكان

بسم الله الرحمن الرحيم 

 هر پدر و مادري دوست دارند كه فرزندي داشته باشند كه نمونه و الگو باشد و رفتاري زيبا داشته باشد چون ثمره وجود خودشان را در كودك مي بينند اما گاهي رفتارهايي از كودكشان سر مي زند كه والدين را بسيار آزار مي دهد و از بين اين رفتار دروغگويي بسيار زشت است. براي والدين بسيار ناخوشايند است كه كودكاني دروغگو داشته باشند .اما بسياري از والدين نمي دانند چرا فرزندشان به سمت دروغ حركت مي كند و در مقابله با او بايد چه كار كنند . سعي مي كنيم در طي چند نوشته به اين موضوع بپردازيم . 

 ابتدا بايد ريشه هاي دروغ را پيدا كنيم .

 به طور معمول دروغ در اين عده از كودكان و حتي بزرگسالان بيشتر است:

1 - كودكاني كه به شدت خواستار توجه هستند. يعني گاهي كودك دروغ مي گويد تا توجه ديگران را به خود جلب كند .

 2- كودكاني كه تكاليف سخت و طاقت فرسا بر آنها نهاده شده است و براي فرار از آن سعي مي كنند و گاهي دروغ را آسان ترين راه مي بينند.

 3- بچه هايي كه دچار هيجانات غير متعادل هستند .

 4- كودكاني كه رشادت كمي دارند و ترسو هستند.

 5-آنهايي كه در خانواده هاي غير پايبند به مباني دين و اخلاق تربيت شده اند  و بزرگتر هاي آنها خودشان دچار دروغگويي هستند و در واقع كودك هم از آنها الگو گيري كرده است.

 

1
X